آناليز و طراحی سازه های بتن آرمه

آناليز و طراحی سازه های بتن آرمه

آناليز و طراحی سازه های بتن آرمه

نويسنده: اميرمسعود كی نيا

انتشارات: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

انتشارات: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

آناليز و طراحی سازه های بتن آرمه

210,000 ریال

با خرید این محصول شما می توانید تا 21000 loyalty pointss.


متوسط امتیاز :  no comment yet
قبلی
بعدی
  • : اميرمسعود كي نيا
  • : 9789646122086
  • : 1000
  • : وزیری
  • : شومیز
  • : 700
  • : جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
  • :1391
  • : بیست و یکم

آناليز و طراحی سازه های بتن آرمه

نويسنده: اميرمسعود كی نيا

انتشارات: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

فهرست مطالب:


فصل1: آشنایی بابتن و فولاد

فصل2: روشهای طراحی سازه های بتن آرمه

فصل3: آنالیز و طراحی مقاطع تحت خمش

فصل4: آنالیز و طراحی مقاطع تحت برش

فصل5: آنالیز و طراحی  تحت پیچش

فصل6: آنالیز و طراحی مقاطع تحت بار محوری و خمش

فصل7: مهار آرماتور در بتن

فصل8: آنالیز قابهای ساختمانی بتن آرمه

فصل9: دالهای یک طرفه

فصل10: دالهای دو طرفه

فصل11: تئوری خطوط تسلیم درد الها

فصل12: پی های بتن آرمه

فصل13: قابلیت بهره برداری سازه های بتن آرمه

 
you can write your review
dont send other thinks

سبد خرید

بدون محصول

0 ریال ارسال
0 ریال مجموع

ثبت سفارش