مرجع کاربردی روانشناسی در ورزش

مرجع کاربردی روانشناسی در ورزش

مرجع کاربردی روانشناسی در ورزش

نویسنده: حوریه نیک دست

انتشارات: نیاز دانش

روانشناسی در ورزش

40,000 ریال

متوسط امتیاز :  no comment yet
تولید کننده
نیاز دانش
توزیع کننده
فروشگاه اینترنتی کتاب آروین
  • : حوریه نیکدست
  • : 0-18-6481-600-978
  • : وزیری
  • : شومیز
  • : 80
  • : نیاز دانش
  • : اول
  • : روانشناسی

مرجع کاربردی روانشناسی در ورزش

نویسنده: حوریه نیک دست

انتشارات: نیاز دانش

سرفصل ها:

فصل1: تاریخچه روانشناسی در ورزش

فصل2: اصول روانشناسی در ورزش

فصل3: روشهاي روانشناسی ورزشی

فصل4: اثرات مثبت عوامل شخصیتی در ورزشکاران

فصل5: عوامل مخرب بر عملکرد ورزشی

فصل6: انگیزش

فصل7: نقش تمرکز در ورزش

فصل8: آرامسازي ذهنی و تمرین ذهنی در ورزش

 

you can write your review
dont send other thinks

سبد خرید

بدون محصول

0 ریال ارسال
0 ریال مجموع

ثبت سفارش